esf - EU - vlaanderen

AMBERBEGELEIDING

 

Een positieve start voor jou en je baby.

  ten vroegste tijdens de laatste maand van de zwangerschap

  ten laatste voor het kind 6 maanden oud is

Begeleidster Sharon thuis in gesprek met mama en baby

Tijdens de opstart komt de begeleider op kennismaking bij jou thuis. Samen bespreek je met welke vragen je zit en wat je wilt bereiken met de begeleiding.

 

Daarnaast kan, indien je dat nodig vindt, de begeleider samen met jou stilstaan bij vragen over jouw totale gezinssituatie (papierwerk, ondersteuning vanuit familie en vrienden, geldzaken,…).

 

Regelmatig bespreekt de begeleider jouw vragen met het team Amberbegeleiding (waaronder ook een pedagoog en een maatschappelijk werker) om te bekijken hoe jouw gezin het best ondersteund kan worden. Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

 

De Amberbegeleiding wordt, na overleg met jou, beëindigd als:

  we samen voldoende antwoorden gevonden hebben op jouw hulpvragen

  de termijn van 6 maanden voorbij is

  andere hulp meer geschikt is

  er voldoende vooruitgang geboekt is

Meer informatie of aanmelden?

De Stap logo

De Stap vzw

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk

De Stap logo