esf - EU - vlaanderen

POSITIEF OPVOEDEN (Triple P)

 

Kinderen opvoeden leer je niet op school, wel met vallen en opstaan.

  een stabiele en warme thuis te creëren voor je kind

  gewenst gedrag te stimuleren

  ongewenst gedrag op een positieve en consequente manier aan te pakken

  vooraf te plannen en moeilijke situaties de baas te kunnen

  voor jezelf te zorgen als ouder

Begeleiders Stijn en Karin aan het werk tijdens een groepstraining Positief Opvoeden in De Stap

Positief opvoeden bestaat in twee vormen:

 

6 groepsbijeenkomsten, 1 keer per week, en 1 à 3 individuele sessies

 

Aan de hand van filmpjes worden situaties geschetst en in groep besproken. Er is aandacht voor de specifieke gezinssituatie van elke ouder. In het bijhorende handboek worden er samen oefeningen gemaakt en kan elke ouder alles thuis rustig nalezen. Het is de bedoeling dat elke ouder na de les thuis aan de slag gaat met de kennis die opgedaan werd tijdens de groepslessen.

 

 

Vast cursusschema gedurende 10 à 12 weken, met aandacht voor jouw specifieke gezinssituatie en hulpvragen.

 

Gericht op oudere kinderen die zich als tieners beginnen te gedragen en ouders daardoor voor moeilijke situaties zetten. Thema’s zoals gevoelens, communicatie en zelfstandig zijn komen aan bod. De begeleider komt aan huis en begeleidt de ouder om gesprekken te voeren met het kind om afspraken te maken over gewenst gedrag.

Meer informatie of aanmelden?

De Stap logo

De Stap vzw

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk

De Stap logo