esf - EU - vlaanderen

Privacy

 

Uw privacyrechten uitoefenen

U heeft steeds het recht om de gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kunt terecht bij de auteur van deze website indien u uw rechten wil uitoefenen.

 

Meer informatie

Zij worden beschermd door de Belgische wet van 08.12.92 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, gewijzigd bij wet van 11.12.98 ter omzetting van richtlijn 95/46/Cc van 24.10.95 van het Europese Parlement en van de Raad in verband met de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van gegevens.

 

Gegevensverwerking - contactformulier

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier gebruiken we uw persoonsgegevens om uw verzoek optimaal te kunnen beantwoorden.

Meer informatie of inschrijven?

De Stap logo

De Stap vzw

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk

De Stap logo