esf - EU - vlaanderen

STOP 4-7

 

Samen sterker Terug Op Pad.

  Stopklas: groepstraining voor kinderen in een klasje in De Stap, 1 dag per week gedurende 10 weken (maximum 10 kinderen), maaltijd inbegrepen.

  Groepstraining voor ouders in De Stap, 1 namiddag per week gedurende 10 weken, in combinatie met huisbezoeken. Ongeveer 1 maand na de laatste sessie is er een terugkommoment.

  Groepstraining voor leerkrachten in De Stap, 4 voormiddagen verspreid over de 10 weken, in combinatie met klasbezoeken

Begeleidster Annelies aan het werk  in de Stopklas van De Stap

Voor de opstart komt de thuisbegeleider op huisbezoek om alle informatie over de training door te geven en om te bespreken waaraan jullie willen werken tijdens de begeleiding.

 

De begeleiders observeren de kinderen tijdens de stopklas en bespreken dit wekelijks in team STOP 4-7 (waaronder ook een pedagoog en een maatschappelijk werker). Al onze werknemers zijn aan het beroepsgeheim gebonden.

 

Aan het einde van de training maken de begeleiders een verslag op en bespreken de adviezen met jou en de leerkrachten van het kind.

Meer informatie of aanmelden?

De Stap logo

De Stap vzw

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk

De Stap logo